Śledź nas na:

Teologia dogmatyczna - Artykuły

  • liczba prac:

Mariologia w Nowym Testamencie

Zwiastowanie (Łk 1,26-38): Dziewicy - bierzemy w znaczeniu dosłownym. Maryja, chociaż poślubiona mężowi, była dziewicą i jak z dalszego kontekstu wynika, dziewicą zamierzała pozostać zawsze. Pełna łaski - w znaczeniu moralnym wyraża ozdobę cnót, świętość wewnętrzną, zjednoczenie z Bogiem, proporcjonalne do powołania.

Miejsce Chorych w Kościele

Jezus okazał swoje współczucie chorym, objawiając wielką dobroć i wrażliwość swego serca, pragnącego wykorzystywać również władzę czynienia cudów, aby pomagać cierpiącym na duszy i ciele.

Cierpienie ludzkie, choroba, niepełnosprawność w perspektywie treści encykliki Benedykta XVI DEUS CARITAS EST i KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Cierpienie: przekleństwo czy szansa na wzrost miłości? Na kilka godzin przed śmiercią, w wielkich cierpieniach, kardynał Veuillot, arcybiskup Paryża, wyszeptał rozczarowanym tonem: „ Umiemy pięknie mówić o cierpieniu. Ja też mawiałem o nim z żarem. Powiedzcie kapłanom, żeby lepiej nic nie mówili. Nie wiemy, czym ono jest i ubolewam nad tym."

Chrystologia

Jezus wobec historii Współcześnie Chrystologia obejmuje dwa wcześniejsze traktaty: o wcieleniu (de Verbo Incarnato) i o zbawieniu (de Redemptione). Łącznie te dwa traktaty stanowią Chrystologię, która zajmuje się osobą Jezusa Chrystusa i Jego zbawczym czynem. Dlatego uprawia się je łącznie, ponieważ nie można odłączać osoby od jej czynu. Chrystologia stanowi centrum teologii chrześcijańskiej, cała teologia powinna być zorientowana chrystologicznie, chrystocentrycznie.

Nauka Kościoła o odpustach

Nauka o odpustach należy do wiary Kościoła, ale nie jest to prawda centralna 1 [1] . Pojęcie „odpust" (indulgentia) oznacza „łaskę" i „litość". Nawiązuje ona do biblijnej idei jubileuszu, która zawiera myśl o darowaniu długów i pewnego rodzaju amnestii. Kościelna praktyka odpustu była związana w wiekach średnich z obchodem roku jubileuszowego czy też roku świętego 2 [2] .

Nadzieja zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu

Kilka lat temu Międzynarodowa Komisja Teologiczna podjęła temat możliwości zbawienia dzieci nieochrzczonych. W związku z tym do wydziałów teologii, uniwersytetów katolickich oraz konferencji biskupich rozesłano odpowiednie ankiety.