Śledź nas na:Teologia dogmatyczna

Teologia dogmatyczna to główna gałąź teologii chrześcijańskiej czerpiąca objawienie z Pisma Świętego i tradycji. Teologia dogmatyczna bada w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej. Współczesną dogmatykę charakteryzuje zwrot od abstrakcyjnej optyki esencjalnej ku ujęciom egzystencjalno-antropologicznym, dokonujący się pod wpływem tzw. nowej teologii, oraz dążenie do syntetyzowania ujęć w duchu chrystocentryzmu.

  • liczba prac: 7